Favorite Comment

ลูเธอร์: อาทิตย์ตกดิน (2023)

ลูเธอร์: อาทิตย์ตกดิน (2023) - อาชญากรรม ภาพยนตร์ 129 นาที. Luther Cae la noche, 刑事ジョン・ルーサー フォールン・サン. เพราะมีฆาตกรต่อเนื่องออกเขย่าขวัญกรุงลอนดอน ยอดนักสืบอัจฉริยะแต่ตกอับอย่าง จอห์น ลูเธอร์ ที่พลาดติดคุก จึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ออกมาจบงานนี้ ความผิดพลาดจากครั้งก่อนที่ไม่สามารถจับฆาตรกรไซเบอร์จิตเภทได้ตามมาหลอกหลอนไม่จบไม่สิ้น ถึงจะต้องแลกอะไรกับการได้กลับมาทำงานนี้ เขาก็จะยอม , , , , , , , , , ,